contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 08:04 | 21/02/2020Ordenances fiscals

Ordenança Fiscal núm. 4 Reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana


Ordenança General de Gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals


Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de les taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals


Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora taxa llicències o comprovació activitats comunicades matèria d’urbanisme


Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament equipaments i béns esportius i culturals


Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol

Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: