contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 01:08 | 21/02/2019
Urbanisme - normativa urbanística

Comparteix:

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellgalí: podeu consultar el POUM de Castellgalí a les oficines municipals en horari d'atenció al públic dels serveis tècnics municipals o al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Projecte d'urbanització del sector de Ca l'Enrich de Calafell: aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-presidència de data 15 de juny de 2017.

Per poder consultar el projecte d'urbanització podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç

Projecte de reparcel·lació del sector de Ca l'Enrich de Calafell: aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-presidència de data 16 de juny de 2017.

Per poder consultar el projecte de reparcel·lació podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç.

Projecte bàsic i executiu de restauració de la Torre del Breny (fase 1): aprovat definitivament per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 15 de desembre de 2017.

Per poder consultar el projecte de reparcel·lació podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç.

Avanç de Pla Parcial urbanística del subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica": aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018.

Per poder consultar la documentació gràfica i escrita de l'Avanç podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç.

Pla Parcial urbanística del subsector -1, SUD-05 "La Fàbrica": aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 12 de novembre de 2018.

Per poder consultar la documentació gràfica i escrita del Pla Parcial podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç.

Projecte d'urbanització parcial del vial d'accés provisional al nucli antic des de l'Avinguda Montserrat: aprovat inicialment per Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 16 de novembre de 2018.

Per poder consultar la documentació gràfica i escrita del Pla Parcial podeu dirigir-vos a les oficines municipals en horari d'atenció al públic o al següent enllaç.

Actualització d'aquest contigut: 14:36:07 16-11-2018 enviarEnviar     imprimirimprimir


Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: