contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 15:15 | 23/01/2020
Convocatòria procés selectiu borsa d'auxiliars administratius/ves

Comparteix:
El termini per presentació de les instàncies finalitza el dia 13/08/2019

Es fa públic que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 4 de juliol de 2019 (núm. 249/2019) es van aprovar les bases i la convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball per personal auxiliar administratiu/va, funcionari/a interí/na, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure.

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de juliol de 2019 es publiquen les Bases que han de regir el concurs-oposició (s'adjunta arxiu).

L’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha sortit publicat el dia 24 de juliol de 2019 (s'adjunta arxiu), i per tant el termini de presentació d’instàncies finalitza el dia 13/08/2019. També consta publicada la convocatòria al tauler electrònic de l'ajuntament.

Les instàncies i la documentació que l'acompanya es pot presentar al registre de l'ajuntament:

Presencialment a les oficines de l'ajuntament en horari: el mes de juliol de dilluns a divendres de 8 a 15.00 hores i el mes d'agost de dilluns a divendres de 08.00 a 14.00 hores.

Electrònicament: mitjançant instància genèrica que trobareu al següent enllaç, en la que s'haurà d'adjuntar el model d'instància normalitzat que trobareu a l'arxiu adjunt i la resta de documentació de forma digital)

 

 Continguts del web relacionats:Actualització d'aquest contingut: 09:02:19 24-07-2019Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: