contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Castellgalí
 Data i hora oficials: 14:22 | 23/01/2020
Consulta pública prèvia

Comparteix:
per a la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança municipal de circulació
L’Ajuntament de Castellgalí té la necessitat de procedir a l’aprovació de l’Ordenança municipal de circulació i en aquest sentit, de conformitat amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de l’Ordenança, s’ha de dur a terme una consulta pública , a través del portal web de l’administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma, sobre els següents aspectes:
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
 
Mitjançant aquesta consulta prèvia a la ciutadania, que es farà pública a la web municipal durant el termini de 15 dies hàbils des del dia següent a la seva publicació,
hom podrà efectuar aquelles aportacions o emetre les opinions que considerin oportunes. Les aportacions i/o opinions es podran realitzar mitjançant el formulari que les pot obtenir a les oficines municipals així com al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament (e-tauler).


Continguts del web relacionats:Actualització d'aquest contingut: 08:34:01 25-09-2019consulta pblica
consulta pública
Ajuntament de Castellgalí
Avinguda de Montserrat, s/núm. | 08297 Castellgalí NIF P0806000F
Tel. Tel. 93 833 00 21 | Fax. 93 833 11 21 |  contactar
Amb col·laboració de: