Des del Servei d’Inserció de Castellgalí oferim assessorament als treballadors autònoms afectats per la crisi del COVID-19

Dijous, 30 d'abril de 2020 a les 00:00

Des de el Servei d’Inserció de Castellgalí us oferim ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit els autònoms amb activitats econòmiques a les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència dels efectes de la COVID- 19.

El Servei d’Inserció de Castellgalí (SIC) ofereix assessorament en l’ajuda als treballadors autònoms que han  vist afectada la seva activitat laboral a causa del COVID-19. https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus 
Aquestes ajudes van destinades a les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya.

No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.
Els organismes responsables d’aquestes ajudes resulten els esmenats a continuació:

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  
 • Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies  
• Servei de Treball Autònom
 

Darrera actualització: 05.05.2020 | 12:11