Les Obres a la carretera BV-1229 afectaran a la zona de boades de Castellgalí

Dimecres, 12 de febrer de 2020 a les 00:00

Les Obres a la carretera BV-1229 afectaran a la zona de boades de Castellgalí i  s’iniciaran el 17 de febrer.  Aquestes obres reduiran els dos carrils d’ambdós direccions a un únic carril que estarà regulat per permetre els dos sentits.

El proper dilluns, 17 de febrer, s’iniciaran les obres d’ampliació de secció i obres complementàries a la carretera BV-1229.  L’objecte de l’actuació és millorar les condicions de seguretat viària d’aquesta carretera mitjançant l’ampliació de la seva plataforma, dotant-la en tot el tram de carrils de 3,00 m d’amplada (més sobreample en les corbes) i vorals de 0,5 m. d’amplada. La durada d’aquesta obra serà de 8 mesos.

Per millorar la seguretat dels circulants es tallarà sempre un carril en el punt d’actuació i el trànsit quedarà restringit a un únic vial de circulació regulat mitjançant semàfors o, eventualment, operaris amb senyals de transit.

Durant els primers dies es realitzaran les tasques d’implantació d’obra, amb afectacions puntuals de trànsit. Posteriorment, el pas alternatiu es mantindrà al llarg de tota l’obra, de finals de febrer a finals d’octubre.

En els subtrams regulats per semàfors, aquests es mantindran operatius les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, en horari laboral i fora d’aquest. No es preveuen talls de trànsit, més enllà dels propis deguts als temps d’espera dels semàfors o a operacions puntuals de la maquinària d’obra.

Les principals actuacions previstes són: en primer lloc, eixamplament de la plataforma. En segon lloc, substitució dels sistemes de contenció de les estructures sobre el Torrent del Rubió per adequació a normativa vigent. En tercer lloc, millorar les condicions de drenatge i longitudinal de la carretera. En quart lloc, ampliació de la secció de l’estructura existent del Torrent del Rubió.

 

Darrera actualització: 12.02.2020 | 17:48